Ankstyvoji intervencija

Kas yra ankstyvoji intervencija? Ankstyvoji intervencija – socialinių pedagoginių bei psichologinių pagalbos priemonių taikymas vaikams, po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, siekiant paskatinti jų nevartoti.   Kas yra Ankstyvosios intervencijos programa? Ši programa yra pagalbos priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 14-21m. Programos…

D>U>K

Kas yra psichoaktyviosios medžiagos? Psichoaktyviosioms medžiagoms priskiriamos tokios medžiagos, kurios neigiamai veikia žmogaus psichiką ir sukelia sveikatos bei elgesio sutrikimus. Psichoaktyviųjų medžiagų grupei priklauso ne tik narkotinės, psichotropinės, bet ir kitos medžiagos, su kurių vartojimu tiesiogiai ar netiesiogiai galima susidurti kasdieniame gyvenime – tai alkoholis, tabakas, cheminės medžiagos, raminamieji, migdomieji vaistai ir kt. Narkotinės ir…

Puslapio politika

Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos (pvz., asmens duomenys, duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkymas) suprantamos taip, kaip jos yra įvardintos Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 4 straipsnyje. Asmens duomenys interneto svetainėje www.askritiskas.lt (toliau – Svetainė) tvarkomi vadovaujantis BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Asmens duomenų tvarkymo Narkotikų, tabako ir alkoholio…