Mitas: Jei būdamas apsvaigęs nuo alkoholio užpulsi kitą žmogų, galėsi tuo pasinaudoti gindamasis teisme ir išvengti arba sumažinti skiriamą bausmę.

Faktas:

Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nurodoma, jog asmuo atsako už savo veiksmus ir padarytą žalą būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. Taip pat nurodoma, jog apsvaigimas nuo alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų yra atsakomybę sunkinanti aplinkybė.