Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos (pvz., asmens duomenys, duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkymas) suprantamos taip, kaip jos yra įvardintos Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 4 straipsnyje.

Asmens duomenys interneto svetainėje www.askritiskas.lt (toliau – Svetainė) tvarkomi vadovaujantis BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Asmens duomenų tvarkymo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente tvarkos aprašu.

RENKAMI ASMENS DUOMENYS

Svetainėje yra naudojami slapukai (angl. Cookies) (žr. dalį SLAPUKAI). Jų pagrindu yra renkami šie Svetainės lankytojų duomenys:

 • bendro pobūdžio (anoniminė) informacija apie naudojimąsi interneto svetaine;
 • informacija, leidžianti suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti lankytojų apsilankymus ir jų veiklą interneto svetainėje;
 • informacija, svetainėje numatytomis sąlygomis leidžianti susisiekti su svetainės lankytoju ar jį identifikuoti.

Naršant Svetainėje be slapukų yra renkami šie asmens duomenys:

 • IP adresas (kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose);
 • duomenys, kuriuos svetainės lankytojas pats pateikia, kreipdamasis interneto svetainėje nurodytais kontaktais (pvz., lankytojui pačiam savanoriškai nurodžius savo asmens duomenis pateikiant klausimus ar dalyvaujant Svetainėje organizuojamuose konkursuose);
 • socialinių tinklų, kuriuose dalyvauja Svetainė, naudotojų asmens duomenys, šiems asmenims kreipiantis į Svetainę per socialinius tinklus („Facebook“, „Instagram“, „Youtube“ ir pan.) ar aktyviai juose dalyvaujant.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Aukščiau minėti asmens duomenys Svetainėje tvarkomi šiais tikslais:

 • Asmens duomenys, kurie renkami panaudojant slapukus, yra renkami ir toliau tvarkomi siekiant užtikrinti Svetainės funkcionalumą, pagerinti Svetainės veikimą ir įsiminti lankytojams aktualią informaciją.
 • Svetainės lankytojų asmens duomenys (kaip pavyzdžiui, IP adresas) renkami ir toliau tvarkomi siekiant identifikuoti unikalių apsilankymų interneto svetainėje skaičių.
 • Asmens duomenys (vardas, pavardė ir el. pašto adresas, jei šią informaciją pateikia pats lankytojas, kreipdamasis į svetainėje nurodytais kontaktais) gali būti tvarkomi informacijos sklaidos tikslais (pvz., informuojant asmenis apie su Svetainės naujienomis, Svetainės organizuojamus konkursus ir pan.).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

Visi aukščiau nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi tik gavus duomenų subjekto sutikimą (ES BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas). Sutikimą tvarkyti asmens duomenis interneto svetainės lankytojas suteikia kreipdamasis Svetainėje nurodytais kontaktais ir / arba pasirinkęs svetainėje ir / ar naršyklėje esančius slapukų nustatymus. Lankytojas bet kuriuo metu turi teisę atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, informuodamas apie tai Svetainėje nurodytais kontaktais.

 • Svetainės lankytojų, socialinių tinklų, kuriuose dalyvauja Svetainė, naudotojų, asmens duomenys yra tvarkomi Svetainėje tik aukščiau išvardintais tikslais.
 • Su visais aukščiau paminėtais asmens duomenimis gali būti atliekami tokie veiksmai kaip šių asmens duomenų saugojimas, rūšiavimas, asmens duomenų grupavimas, taisymas, trynimas ir kt.
 • Atkreipiame dėmesį, jog visą socialiniuose tinkluose pateiktą informaciją Jūs pateikiate tiesiogiai socialinio tinklo valdytojui ir Svetainė šių duomenų nekontroliuoja, todėl rekomenduojame susipažinti ir su atitinkamomis socialinių tinklų privatumo politikomis: „Facebook“ privatumo politika pasiekiama adresu (https://www.facebook.com/privacy/explanation), „Instagram“ privatumo politika pasiekiama adresu (https://help.instagram.com/519522125107875), „Youtube“ privatumo politika pasiekiama adresu (https://www.youtube.com/intl/lt/yt/about/policies/#community-guidelines).

Aukščiau minėti asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus Svetainės tvarkytoją tuo tikslu, kad būtų užtikrintas tinkamas Svetainės veikimas.

SLAPUKAI

Slapukai – tai nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris Svetainės lankytojo sutikimu įrašomas į jo naršyklę arba standųjį kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų, naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti lankytoją nuo kitų interneto svetainės lankytojų, užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Svetainėje naudojami keturių rūšių slapukai: Google Analytics, būtinieji, analitiniai / veikimo, funkciniai slapukai.

Google Analytics: analitinis Google Analytics programos slapukas, sekantis vartotojo veiksmus svetainėje. Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti.

Būtinieji slapukai: reikalingi tinkamam Svetainės veikimui. Jie įgalina naudotis tam tikromis Svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, saugiai prisijungti prie Svetainėje susikurtos paskyros.

Analitiniai / veikimo slapukai: skirti rinkti duomenis apie tai, kiek vartotojų naudojasi Svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga Svetainės funkcionalumo tobulinimui.

Funkciniai slapukai: naudojami Svetaine pakartotinai besinaudojančio lankytojo atpažinimui. Jie padeda personalizuoti Svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus ir pan.

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Asmens duomenų subjektų teisės įgyvendinamos ES BDAR ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS IR JO KONTAKTAI

Su Svetainės duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti el. paštu: dap@ntakd.lt  ir  ntakd@ntakd.lt