Ankstyvoji intervencija

Kas yra ankstyvoji intervencija?

Ankstyvoji intervencija – socialinių pedagoginių bei psichologinių pagalbos priemonių taikymas vaikams, po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, siekiant paskatinti jų nevartoti.

Kas yra Ankstyvosios intervencijos programa?

Ši programa yra pagalbos priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 14-21m.

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate.

Programą sudaro trys dalys: pradinis pokalbis, kuris yra skirtas kontakto užmezgimui, 8 val. praktiniai užsiėmimai aktyviai veiklai, diskusijoms, patirčių pasidalijimui bei refleksijoms ir baigiamasis pokalbis. Dalyvavimas šioje programoje gali būti savanoriškas bei įpareigojantis.

Kaip įgyvendinama Ankstyvosios intervencijos programa?

Programos dalyvių registraciją miestuose vykdo Visuomenės sveikatos biurai, o visiems baigusiems programą įteikiami dalyvio pažymėjimai.

 

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Departamento Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vedėją Aušrą Želvienę el. paštas ausra.zelviene@ntakd.lt, tel. 8 690 58311.